Read more about the article GIỚI THIỆU VỀ DẦU NHỚT BAPCO
Dầu Nhớt Bapco (Công ty dầu khí Bahrain)

GIỚI THIỆU VỀ DẦU NHỚT BAPCO

GIỚI THIỆU VỀ DẦU NHỚT BAPCO BAHRAIN PETROLEUM COMPANY (Công ty dầu khí Bahrain) I - BAHRAIN PETROLEUM COMPANY - CÔNG TY DẦU KHÍ BAHRAIN Công ty xăng dầu Bapco của Bahrain là một trong những công ty lâu đời nhất của Bahrain. Được thành lập vào năm 1932.…

512 Comments