Read more about the article PHÂN TÍCH DẦU GỐC LÀ GÌ
Dầu gốc nhóm 4 (PAO)

PHÂN TÍCH DẦU GỐC LÀ GÌ

DẦU GỐC LÀ GÌ I - DẦU GỐC LÀ GÌ? Dầu gốc tên tiếng Anh là base oi. Hiện nay, dầu gốc được dùng để sản xuất hầu hết các loại dầu nhờn. Ví dụ như dầu mỡ bôi trơn, dầu động cơ và dầu thủy lực cho các…

512 Comments