Read more about the article PHÂN TÍCH DẦU GỐC LÀ GÌ
Dầu gốc nhóm 4 (PAO)

PHÂN TÍCH DẦU GỐC LÀ GÌ

DẦU GỐC LÀ GÌ I - DẦU GỐC LÀ GÌ? Dầu gốc tên tiếng Anh là base oi. Hiện nay, dầu gốc được dùng để sản xuất hầu hết các loại dầu nhờn. Ví dụ như dầu mỡ bôi trơn, dầu động cơ và dầu thủy lực cho các…

512 Comments
Read more about the article DẦU NHỚT TỔNG HỢP LÀ GÌ
Dầu Nhớt Động Cơ Xe Tổng Hợp Cao Cấp

DẦU NHỚT TỔNG HỢP LÀ GÌ

DẦU NHỚT TỔNG HỢP LÀ GÌ Dầu nhớt tổng hợp hay còn gọi là dầu nhớt tổng hợp toàn phần, dầu nhớt 100% tổng hợp. Tên tiếng Anh là "full synthetic oil" hoặc là severe hydro-cracking oil). Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem dầu nhớt tổng…

512 Comments